åter till första sidan
06.50 kom samtal från RLC, regionala ledningscentralen, om ett rådjur som påkörts och djuret har ej hittats. Snabbt morgonfika och sedan plocka fram personlig utrustning, välja vapen och ammunition och göra hundarna klara. Rastning av hundarna kunde göras på väg ut till olycksplatsen då ingen väntade på mej.

Olycksplatsen  är ett typisk ställe där rådjur kan korsa en väg. Öppna fält som slutar i en skogskant med tätt sly, och en lång raksträcka leder fram mot skogskanten. Ett kid har rusat rätt ut från slyet och upp på vägen. Bilens hastighet har uppgivits till omkring 70 km/t och när djuret kommer ut på vägen är sammanstötningen oundviklig.


Föraren hade tydligt markerat olycksplatsen och på vägen fanns väl synliga märken av blod och vom-innehåll.  Detta tillsammans markerade var på vägen olyckan skett och gjorde det lätt att hitta startpunkt för eftersöket.


Spår och fläckar längs vägen visar också tydligt vad som hänt med djuret.


Eftersök av påkört mindre vilt som i detta fallet inte så svåra då djuren vanligen får kraftiga skador eller dödas direkt vid olyckan. De hittas därför i regel inte så långt bort från olycksplatsen.


Här gav alla märken en tydlig information om skadornas omfattning samt riktning att börja sökandet i, och efter en liten stund hittades djuret avlidet en liten bit från vägen.


Djuret hade inte behövt lida denna gången eftersom skadorna var omfattande och förmodligen närmast direkt dödande. Även om skadorna på bilens front inte var allt för stora blev sammanstötningen ändå förödande för djuret.

åter överst på sidan