åter till första sidan

S
öndag förmiddag och samtal från RLC om en älgpåkörning. På vägen ut ringer jag bilföraren som ger en bra beskrivning av vad som hänt, var det hände och hur djuret rört sej.
Älgen hade snabbt kommit upp från höger dike och föraren hann nästan inte alls reagera innan bilen träffade vid bakbenen på djuret. Föraren uppgav att det bara var begränsade skador på bilen, extraljus och ett lyktglas hade fått ta smällen.
För att göra söket mer effektivt kallade jag ut två lokala jägare, och eftrsom de kände till markerna bestämde vi gemensamt hur de skulle placeras som passkyttar utifrån uppgiferna om var påkörningen skett och hur ett djur troligen skulle komma att efter olyckan röra sej i området.
Det gick inte att hitta några tecken eller spår efter påkörningen i anslutning till angiven plats, så Puzzel fick söka av båda dikeskanterna omkring 75 meter hitom och bortom markerad olycksplats. Ganska snabbt hittade hon en utgång från vägen och efter att ha klätt på henne arbetskläderna meddelar jag passarna att vi startar sökarbetet.


Puzzel startar ivrigt och hennes kroppsspråk säger att vi har börjat på rätt väg. Det är besvärlig terräng, gammal orensad skog och mycket kuperat men hon jobbar ihärdigt vidare. Vid en liten bäck går spåret fem gånger fram och tillbaka över innan det fortsätter.


I början av spårningsarbetet syns bara spårstämplar från djuret utan några tecken till att det skulle vara skadat, men efter omkring 1 km ser jag antydan till blod i spåret och snart är det ganska tätt med handflatestora blodmarkeringar.

Spåret går ut över en åker där en av passarna placerats, men älgen hade redan gått över och vidare in i väldigt besvärlig terräng. Vi beslutar om att passaren ska flytta till ett åkerområde längre bort i den riktning vi rört oss och tar en paus i sökandet medan vi väntar till passbytet är klart.
När vi går iväg igen är Puzzel väldigt aktiv, vilket signalerar att vi är nära älgen, men vi rör oss i mycket kuperad terräng med otroligt tät vegetation så det går ganska sakta att ta sej fram. Med omkring 50 meter kvar till åkerkanten kommer två skott som indikerar att passkytten kunnat avliva djuret. Puzzel spårar fram sista biten och väl ute på åkern ligger älgen i gräset och hon får göra ett riktigt avslut.


När det visar sej att ena bakbenet är helt av och att älgen sprungit på tre ben samt rörbensstumpen i det fjärde, känns det oerhört skönt att vi fick avsluta arbetet när det var så omfattande skador. Vi spårade i nästan 2,5 km så det skadade djuret hade kämpat på en bra bit trots skadorna.
Här visar det ju sej i efterhand att fast inget från början indikderade någon skada var det bra att vi fullföljde och fick befria den årsgamla älgtjuren från litt lidande.
Sammanstötning mellan bil och älg blir ofta ganska kraftig eftersom åtminstone vuxna djurs vikt är stor. Det innebär rätt ordentliga krafter som bilen och dess passagerare utsätts för. Lika ofta blir det som tur är inga eller begränsade fysiska personskador, vilket vi har nyare bilkonstruktioner att tacka för.


Här var det en ordentlig frontkollision mellan bil och en älgko, där skadorna på bilen är omfattande. Tack vare en modern säker och stabil konstruktion samt krockkuddar blev det inga fysiska personskador alls.


Vid denna typ av olyckor blir djuret ibland liggande, antingen avlidet eller svårt skadat, på eller i anslutning till vägen. Den här gången låg djuret svårt skadat kvar vid vägkanten där det avlivades snabbt. Vid liknande tillfällen behövs inga eftersök, men arbetet är lika viktigt för att så långt som möjligt avkorta lidandet.


åter längst upp